Yeminli muhasebe denetçisi olarak hem yasal zorunlu denetimi (orta büyüklükteki şirketler için), hem de gönüllü yıl sonu denetimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Denetimin sonucu bir denetim raporunda özetlenir ve bu rapor dahili ve harici (örn. bankalar için) bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.

Yıl sonu hesabının yasal olarak zorunlu denetimi

Gönüllü yıl sonu denetimi

Yasalara uygunluk ve özel denetimler

Şirket değerlendirmeleri

Ekonomik konularda bilirkişilik