İşletme ekonomisine ve vergiye yönelik konular birbiriyle çok bağlantılıdır. Bu yüzden işletme ekonomisi yönündeki danışmanlığımıza daima vergi danışmanlığı da dahildir. Sadece komple tabloyu göz önünde bulundurarak sizin için en iyi çözümü geliştirebilir ve şirketiniz için kalıcı bir geliştirme için destek olabiliriz.

iz memnuniyetle bu görevi sizin için yapıyoruz.

Yasal kalıp seçimi

Planlama hesapları

Vergi planlaması

Şirket değerlendirmeleri

Şirket ardılı

Servet aktarımı

Masraf hesaplama

Çok yıllı dahili ve harici işletme karşılaştırması

Bilanço analizi

Sermaye akış hesaplaması

Yatırım ve finansman danışmanlığı

Plan hesaplamaları

Likidite planlaması

Derecelendirme danışmanlığı

Kredi görüşmeleri

Muhasebe organizasyon danışmanlığı

Kontrol

Erken kriz tanıması

İşletme masraf hesaplamasıyla birlikte hane hesap yönetimi